Wednesday, January 09, 2008

Straight Outta Bombay

2 Comments:

Blogger Jo said...

Ah.. looks like heaven.

Er det broren din med den blå t-skjorten med lyst blått trykk? Synes jeg kjenner igjen Von Bar-nesen.

1:55 AM  
Anonymous Anonymous said...

haha den på jon o gunnar e bäst!

1:16 AM  

Post a Comment

<< Home